Zwitserland zet zich in voor de bestrijding van greenwashing in de financiële wereld

Het Zwitserse Federale Ministerie van Financiën (FDF) maakt zich op om greenwashing in de financiële sector aan te pakken, een belangrijke stap gericht op het waarborgen van transparantie en integriteit bij duurzame investeringen, aldus Fintech Global News. Zoals ESG Today op 26 oktober 2023 meldde, komt het initiatief van de FDF als een reactie op de toezegging van de Zwitserse Federale Raad om de kwestie van greenwashing aan te pakken, zoals uiteengezet in hun document dat in december 2022 werd uitgebracht.

De primaire focus van dit streven is het onder de loep nemen van beleggingsproducten met labels als 'duurzaam', 'groen' of 'ESG' (milieu, maatschappij en bestuur). In overeenstemming met de richtlijnen van de Raad zullen de voorschriften van het FDF strenge criteria voor deze labels vaststellen, om ervoor te zorgen dat ze de duurzaamheidsdoelstellingen van de financiële producten accuraat weerspiegelen.

In het document van de Raad over de bestrijding van greenwashing werden verschillende maatregelen geïntroduceerd die de basis vormen voor de komende regelgeving. Een van de belangrijkste eisen is dat financiële producten met een duurzaamheidslabel minimaal één beleggingsdoel moeten hebben dat verder gaat dan hun financiële doelstellingen. Deze doelstellingen moeten aansluiten bij specifieke duurzaamheidsdoelstellingen en bijdragen aan bredere milieu- en sociale doelstellingen. Bovendien moet in de productdocumentatie duidelijk worden aangegeven welke kenmerken of combinaties daarvan het gebruik van dergelijke labels rechtvaardigen.

In een poging om de transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten, heeft de Raad verduidelijkt dat financiële producten die uitsluitend gericht zijn op het beperken van ESG-risico’s (Environmental, Social en Governance), zonder actief specifieke duurzaamheidsdoelstellingen na te streven, niet in aanmerking zouden komen voor een duurzaam label. Bovendien zullen de voorgestelde regelgeving financiële dienstverleners die duurzame beleggingsproducten aanbieden, verplichten om een gedetailleerd verslag te geven van hun duurzaamheidsstrategie, uitvoeringsmethoden, meettechnieken en consistente rapportage over duurzaamheidsdoelstellingen. Om de geloofwaardigheid van deze rapporten te garanderen, moeten ze onafhankelijk worden geverifieerd door een derde partij.

De Federale Raad heeft er bij het FDF op aangedrongen samen te werken met verschillende overheidsinstanties, regelgevende instanties, brancheverenigingen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) om de haalbaarheid van deze voorgestelde maatregelen te beoordelen. In zijn recente aankondiging heeft het FDF zijn onwrikbare inzet uitgesproken om zich aan te sluiten bij het standpunt van de Raad, waarbij het de voorkeur geeft aan een op principes gebaseerde aanpak boven staatsregulering. Door de sector aangestuurde zelfregulering kan ook een aanvullende rol spelen bij het waarborgen van de naleving.

Het FDF heeft echter de deur opengelaten voor de financiële sector om zelfreguleringsoplossingen voor te stellen die aansluiten bij de doelstellingen van de Raad. Als de industrie effectieve zelfreguleringsmechanismen kan ontwikkelen en implementeren, kan de noodzaak van verder regelgevend ingrijpen worden vermeden. Het FDF heeft augustus 2024 als deadline gesteld om een ontwerpverordening voor openbare raadpleging te presenteren, wat een cruciale mijlpaal markeert in de inspanningen van Zwitserland om greenwashing in de financiële wereld te bestrijden.

Zwitserland neemt beslissende stappen om greenwashing in de financiële sector te bestrijden, waarbij het FDF voorbereidingen treft om regelgeving in te voeren die strenge criteria oplegt aan duurzaamheidslabels, transparantie bevordert en ervoor zorgt dat duurzame investeringen daadwerkelijk bijdragen aan ecologische en sociale doelstellingen. Dit initiatief weerspiegelt de toewijding van Zwitserland aan verantwoorde financiering en sluit aan bij de mondiale inspanningen om een duurzamer en transparanter financieel landschap te creëren.

Other articles
De Embedded Finance-revolutie: softwareplatforms en -marktplaatsen transformeren
Cashfree Payments transformeert het innen van rekeningen voor Indiase bedrijven
Finastra-onderzoek onthult de omarming van AI, Embedded Finance en BaaS door de financiële sector
Fintech-trends voor 2023 en voorspellingen voor 2024: inzichten van marktleiders
De transformatieve rol van AI in de financiële sector: inzichten van experts uit de sector
Embedded Lending: een oplossing voor de uitdagingen bij het afrekenen in de winkel van BNPL
Beheer van KYC en AML in 2023: trends en moeilijkheden in de banksector
Op API gebaseerde uitgifte van virtuele kaarten: een belangrijke motor voor de mondiale uitgavengroei
PayTabs breidt zich uit naar de markt voor prepaidkaarten met het PayTabs Issuance Platform
Latijns-Amerikaanse FinTech Clara breidt zijn bereik uit met de lancering van betaalrekeningen in Brazilië
FinTech loopt voorop op het gebied van AI-integratie voor risico's en compliance, volgens Moody's Analytics Study
Een blik in de toekomst: het Europese betalingslandschap in 2024
Autodealers ontdekken besparingen door auto's rechtstreeks bij consumenten te kopen
Toename van AI- en BaaS-investeringen in de financiële sector
Succesvolle Black Friday voor verkopers te midden van mislukte betalingen