ESG FinTech'in Geleceği: Yükselen Trendler ve Zorluklar

İklim değişikliği acil bir endişe olmaya devam ediyor ve finansal kurumları sürdürülebilirliğe öncelik vermeye itiyor. IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi önde gelen kuruluşların yakın zamanda gerçekleştirdiği işbirlikleri ve girişimler, Fintech Global News'te de belirtildiği gibi, iklim uyumlu finansa artan vurgunun altını çiziyor. Lloyd's of London, Moody's Analytics, Deutsche Bank, Avrupa Yatırım Bankası, NatWest ve Allianz bu yönde önemli adımlar atan kurumlardan sadece birkaçı.

ESG FinTech'i Şekillendiren Gelişen Teknolojiler

Deutsche Borse grubunun Qontigo'sunda Sürdürülebilir Endeks Ürün Yönetimi Müdür Yardımcısı Saumya Mehrotra, ESG FinTech'in gelişiminde yeni gelişen teknolojilerin önemli rolünün altını çiziyor. Yapay Zeka (AI) ve Doğal Dil İşleme (NLP), daha fazla şeffaflık, gerçek zamanlı izleme ve gelişmiş veri yetenekleri sağlamaya hazırlanıyor. Bu teknolojiler, çok sayıda ÇSY verisinin taranmasına, önemli kalıpların, risklerin ve fırsatların belirlenmesine yardımcı olacak.

Nordic ESG yazılım firması Position Green Ürün Müdürü Erik Bernstrup, yapay zekanın ESG FinTech'in geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguluyor. Yapay zeka, veri boşluklarını ortaya çıkarabilir, eksik bilgileri artırabilir, gizli fırsatları belirleyebilir ve işletmelerin sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırabilir.

Yapay zekaya ek olarak bilgisayarlı görüntü, özellikle atık yönetiminde ESG FinTech'te ses getiren bir başka teknolojidir. Bilgisayar görüşü, atık ayırma sürecini düzene sokarak verimliliği artırırken operasyonel maliyetleri azaltır.

Veri Toplamanın Evrimi

Veriler, ÇSY stratejilerinin temelini oluşturur. Gelecekte, yerleşik finansal kurumlara entegre edilebilecek veri toplama ve analitiği birleştiren Uygulama Programlama Arayüzü (API) tabanlı B2B tekliflerinde bir artış görülecek. Veri toplamanın bu otomasyonu ölçeklenebilirlik ve hassasiyeti mümkün kılacaktır.

IntellectAI Ortağı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Hari Menon, gelişmiş çıkarma ve makine öğrenimi modellerinin otomatik veri toplamayı teşvik edeceğini ve manuel müdahaleyi kuraldan ziyade istisna haline getireceğini öngörüyor. ESG verilerinin artan hacmiyle birlikte yapay zekaya olan talep de artmaya devam edecek.

Önümüzdeki Pazar Zorlukları

ÇSY önceliklerine artan ilgi, özellikle varlık yönetiminde daha fazla düzenleyici baskıyı beraberinde getiriyor. Firmaların artık yatırımlarının iklim etkisi konusunda şeffaf olmaları gerekiyor. Mevzuatlara ve standartlara uyum, müşterilerle olan güveni ve şeffaflığı korumak için çok önemlidir.

Yapay zeka teknolojisi umut verici olsa da, doğru yönetilmediği takdirde riskler doğurur. Karar verme süreçlerinde şeffaflığın ve güvenin sağlanması için yapay zeka modellerinin açıklanabilir ve tarafsız olması gerekir.

ESG FinTech pazarında, yerleşik platformların ve yeni girenlerin pazar payı için yarıştığı rekabet oldukça şiddetli. Yerleşik oyuncuların daha küçük sağlayıcılar satın almasıyla konsolidasyon bekleniyor.

Platform sağlayıcıları, bildirilen verilerin yanlış ÇSY iddialarında kötüye kullanılmasını önleme sorumluluğunu taşır. Mevzuatlarla tutarlılık, müşteriler ve denetçiler arasındaki güveni korumak için çok önemlidir.

Gelişen Ortamda Sürekli Uyum

Düzenlemeler küresel olarak gelişmeye devam ederken, ESG FinTech şirketlerinin de uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Değişen düzenlemelere uyum sağlayan dinamik yazılım, pazar ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemlidir.

Avrupa, sektörde yenilikçiliği teşvik ederek ESG düzenlemesinde öncülük ediyor. MENA bölgesi aynı zamanda yeşil alan finansal altyapısı göz önüne alındığında önemli yeniliklere de tanık oluyor. ESG küresel bir misyon haline geldikçe, Avrupa bölgelerinin yenilikçi çözümleri denemede öncü olmasını bekliyoruz.

ESG FinTech sektörü, gelişen teknolojiler, veri toplamada artan otomasyon ve gelişen düzenlemeler sayesinde önümüzdeki beş yıl içinde önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Güven, şeffaflık ve uyarlanabilirlik, bu dinamik ve hızla gelişen ortamda başarıyı belirleyen temel faktörler olacaktır.

Other articles
2023'te KYC ve AML'yi Yönetmek: Bankacılık Sektöründeki Trendler ve Zorluklar
API Tabanlı Sanal Kart Düzenleme: Küresel Harcama Artışının Temel Faktörü
PayTabs, PayTabs Düzenleme Platformu ile Ön Ödemeli Kart Pazarına Genişliyor
Latin Amerikalı FinTech Clara, Brezilya'da Ödeme Hesabı Lansmanıyla Erişimini Genişletiyor
Moody's Analytics Araştırmasına Göre FinTech, Risk ve Uyumluluk için Yapay Zeka Entegrasyonu Konusunda Öncülük Ediyor
Geleceğe Bir Bakış: 2024'te Avrupa Ödemeler Durumu
Otomobil Bayileri Otomobilleri Doğrudan Tüketicilerden Satın Alarak Tasarruf Sağlıyor
Finans Sektörünün Yapay Zeka ve BaaS Yatırımlarında Artış
Ödeme Başarısızlıklarının Arasında Tüccarların Başarılı Kara Cuması
dLocal, eSky Group ile Ödeme Ortaklığını Latin Amerika ve Afrika'da Genişletiyor
PayU Sorunsuz Dijital Ödemeler için Yenilikçi SDK'ları Tanıtıyor
Kara Cuma 2023 için Fintech Endüstri Stratejileri
Ödeme İşleyicileri Ana Cadde KOBİ'lerini Kazanmak İçin Stratejiler Uyarlıyor
Birleşik Krallık Hükümeti Tarafından Komisyonlandırılan İnceleme, Kart Programlarına meydan okumak için Açık Bankacılığı Önerdi
Fils, Dijital Ödemelerde ESG Entegrasyonunda Devrim Yaratıyor