Fintech'in Pozitif Değişim Yaratma Potansiyeli: «Fintech for Good»a Yakından Bakış

Fintech'in dinamik dünyasında, "fintech for good" sloganı sık sık ön plana çıkıyor. Bu, fintech liderleri bir araya geldiğinde yankılanan moda bir kelimedir, ancak soru şu: Bu ifade sağlam bir kavram mı yoksa yalnızca endüstri idealist bir özlem mi?

The Fintech Times için Polly Jean Harrison, "İyilik için Fintech", daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dünya inşa etmek için finansal teknolojiden ve onun yeniliklerinden yararlanma kavramını somutlaştırıyor, diye yazıyor. Bu, yoksulluk ve dışlanma gibi finansal eşitsizliklerin yanı sıra iklim değişikliği gibi küresel zorlukların ele alınmasını da kapsar.

Küçük işletmelerin mali sağlığına odaklanan bir platform olan Nav'ın CEO'su Greg Ott, terime ilişkin bakış açısını sunuyor. Şöyle ifade ediyor: "Bu, küçük işletme sahipleri gibi tarihsel olarak yetersiz hizmet almış gruplara öncelik vermek ve onları her kararın merkezine yerleştirmekle ilgili. Etkileyici bir "iyi" elde etmenin gerçek yolu, "iyi" kavramını nişan veya performatif jestler için sonradan akla gelen bir düşünce olarak ele almak yerine ürünlere yerleştirmektir.»

Fintech'in yenilik yapma ve sorunları çözme konusundaki doğuştan gelen potansiyeli inkar edilemez. Dikkat çeken dahiyane çözümler üreterek sektördeki zorlukları alt üst eder. Yenilikçi çözümlere yönelik bu eğilim ve kolektif bir "yapabilirim" tutumuyla, fintech sektörünün kolektif gücünü olumlu değişime yönlendirmesi mantıklı. Bununla birlikte, ilgili soru kalır: bu mümkün mü?

"İyilik için fintech" ifadesinin her yerde bulunması, etkisini duyarsızlaştırmış olabilir. Mevcut durum sinizmi daha da körüklüyor. İyinin peşinde koşmak, ulaşılması zor bir boş hayal olarak mı kalıyor? Moralimizi yükseltmek için cezbedici ama ulaşılmaz bir fikir mi? Yoksa sadece bir pazarlama hilesi olabilir mi? Ağaç dikme veya ara sıra hayır kurumlarına yapılan bağışlar gibi göstermelik jestlerle elde edilen, somut bir takipten yoksun bir "iyilik yapma" niyeti beyanı.

Sinizm doğal bir tepki olsa da, sektördeki çok sayıda kişi, fintech'in olumlu değişimi gerçekleştirme potansiyeline ateşli bir şekilde inanıyor. VC firması VamosVentures'tan Ashley Aydın, fintech'in aynı anda iş başarısını artırabileceğini ve olumlu katkıda bulunabileceğini vurguluyor. Fintech, finansal deneyimleri kolaylaştırarak ve finansal bilgiyi demokratikleştirerek, yetersiz hizmet alan bireyleri zenginlik biriktirme, kesintisiz ödemeleri kolaylaştırma, iş büyümesini teşvik etme ve daha fazlası için güçlendirebilir.

Fintech'in iyilik yapmanın en basit yolu, marjinal gruplara finansal fırsatları genişletmektir. Bu, endüstrinin çoğunun temel amacı ile uyumludur. Bununla birlikte, Acuity Knowledge'den James Galassi, tek başına iyi niyetin yetersiz olduğunu iddia ediyor. Şirketlerin, gerçek ve kalıcı değişim arayan daha yüksek bir amaç tarafından beslenmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu, gerçekten yankı uyandıran ürünler geliştirmek için alçakgönüllülük ve müşteri motivasyonlarının doğru bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

ClearBank'tan Philip Hart, "iyilik için fintech"in yalnızca bir pazarlama cephesi olmadığının altını çiziyor; pozitif dönüşüm için somut bir güçtür. Etkili olmak için fintech, anlamlı bir etki yaratabileceği mevcut sorunları ve senaryoları ele almalıdır. En iyi örnek, dijital ödeme geçişinde geride kalma riski taşıyan bir segment olan banka hesabı olmayan nüfusa finansal hizmetlerin sağlanmasıdır. Fintech, daha geniş erişim ve daha fazla seçenek için yolu açabilir.

ESG standartları bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır. Global Digital Asset & Cryptocurrency Association'ın CEO'su Gabby Kusz, ESG ilkelerine uyum sağlamanın, kendi "iyilik için" hedeflerine ulaşmayı amaçlayan herhangi bir dikey işletme için çok önemli olduğunu vurguluyor. ÇSY standartları geliştikçe, iş sektörlerinin olumlu katkıda bulunma becerisi de gelişecektir.

Fintech'in halihazırda olumlu sonuçlar ürettiğini kabul etmeye değer. Banka hesabı olmayan ve finansal olarak dışlanan kesimler somut faydalar elde ediyor. Fintech, hayatlarında çok önemli bir rol oynuyor ve iyilik arzusunun sadece arzulu bir düşünce olmadığının altını çiziyor. Fintech'in etkisi, finansal hizmetlere ücretsiz erişim sağlamada, dijital ürünler aracılığıyla karar vermeyi geliştirmede ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmada görülebilir.

Fintech'in etkisi finansal eğitime kadar uzanıyor. Rego Payments'tan Stuart C. Harvey Jr., fintech'in iyilik yapma kapasitesinin eğitim ve deneyimle yakından bağlantılı olduğunu doğruluyor. Çalışmalar, bireylerin finansal refahı üzerindeki etkisini gösterdiğinden, finansal eğitim eksikliğini ele almak çok önemlidir. Fintech hizmetleri, ebeveynleri çocuklarını kişisel finans konusunda eğitmek için araçlarla donatarak bu açığı kapatmak için devreye giriyor.

İlerleme kaydedilmiş olsa da, daha gidilecek çok yol var. Küresel finansal kapsayıcılık ve yaygın yatırım bilgisi, ulaşılması zor hedefler olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, artımlı ilerlemeler bile değer taşır. Fintech'in sosyal fayda potansiyeli hakkında süregelen tartışma, moda bir kelime statüsünün yanı sıra devam edecek. Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kapsayıcılık talepleri arttıkça, fintech'in bu sorunları ele almadaki rolü genişlemeye devam edecek. Sektörün geleceği, ilerlemeyi daha adil bir finansal manzaraya doğru yönlendiren yenilik ve amaç arasındaki bağlantıda yatıyor.

Other articles
Fintech'in Gelecekteki Başarısı için ÇSY'yi Benimsetmek Neden Zorunludur?
FinTech'lerin Eşleşmeyen Öncelikleri: Müşteriler Daha Hızlı Ödeme ve Daha Fazla Seçenek Talep Ediyor
Fiserv: FedNow Hizmeti İlerledikçe "Önemli Kullanım Senaryosu" ile Anında Ödeme Potansiyelini Ortaya Çıkarıyor
Perakende Devleri FinTech Gerçek Zamanlı Ödeme Ortaklıkları Arıyor
Mercedes-Benz ve Mastercard Araç İçi Ödemelerle Sürüş Deneyimini Dönüştürüyor
Finansta Yapay Zekanın Dönüştürücü Gücü
Bluefin ve Mastercard, Satıcı Ödeme Deneyimini Yükseltmek için Tıkla ve Ödeme İş Birliği Yapıyor
Ubuy ve Nuvei Küresel Ödeme Çözümlerini Geliştirmek İçin Güçlerini Birleştiriyor
Varo Bank Herkese Varo'yu Tanıttı: Ücretsiz Anında Ödeme Özelliği
Gecikmelerin Azaltılması: Kişiselleştirilmiş Ödeme Bağlantılarının Gücü
Niş Satıcılar için Büyük Teknoloji Ödeme Çözümlerinin Zorluğu
SC Ventures, audax Finansal Teknolojisini Tanıtıyor: Yeni BaaS Çözümleri
Fintech İş Verimliliğini Nasıl Artırabilir?
Küçük İşletmeler İçin Fintech Ortamını Yeniden Şekillendiren Oyunun Kurallarını Değiştiren Teknolojiler
Tuum ve Paymentology, Finansal Hizmetler Ortamını Dönüştürmek İçin Stratejik Ortaklık Kuruyor