Fintechy torują drogę etycznym finansom: spostrzeżenia liderów branży

W stale zmieniającym się krajobrazie technologii finansowych firmy Fintech odgrywają kluczową rolę w promowaniu etycznych finansów, pisze Tom Bleach w The Fintech Times . Wpływ tych innowacyjnych firm na etyczne finanse jest znaczący, ponieważ wprowadzają nowe technologie i aplikacje samoobsługowe, które ułatwiają konsumentom ten proces, jednocześnie zmniejszając ślad środowiskowy. Jeremy Baber, dyrektor generalny dostawcy kart płatniczych Lanistar, podkreślił ten trend, stwierdzając: „Fintechy przejmują wiodącą rolę w etycznych finansach i realizują program ochrony środowiska poprzez nowe technologie i aplikacje samoobsługowe – ułatwia to konsumentom ten proces, jednocześnie eliminując niepotrzebne opcje.»

Jednym ze znaczących wkładów Fintechów w etyczne finanse jest umożliwienie inwestorom dostosowania swoich wyborów inwestycyjnych do wyznawanych przez nich wartości. Kevin McGuinn, starszy menedżer produktu w CMC Invest, zauważył: „Fintechy mogą pomóc w uzasadnieniu inwestycji ESG, zapewniając inwestorom narzędzia, których potrzebują, aby dostosować swoje inwestycje do wyznawanych przez nich wartości”. Jako przykład podał funkcję preferencji ESG firmy CMC Invest, która pozwala inwestorom ustawić filtry dla zaangażowania w obszary biznesowe, których chcą unikać, i otrzymywać powiadomienia, gdy akcje nie odpowiadają ich preferencjom. Ten poziom informacji umożliwia inwestorom ustalanie własnych standardów etycznych w zakresie finansów, wypełniając lukę pozostawioną przez brak uniwersalnych standardów ESG.

Monika Liikamaa, współzałożycielka i współzałożycielka firmy Enfuce, dostawcy rozwiązań do przetwarzania płatności, rzuciła światło na różne platformy Fintech przyczyniające się do etycznych finansów. Platformy takie jak goHenry i Welcome Place skupiają się na wzmacnianiu pozycji finansowej, szczególnie wśród młodszych pokoleń i społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez promowanie wiedzy finansowej i włączenia społecznego. Ponadto fintechy, takie jak Lune i Deedster, odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na temat wpływu na klimat i zrównoważonego rozwoju, dostarczając rozwiązania łagodzące wpływ na środowisko poprzez analizę śladu węglowego i praktyki przyjazne dla środowiska.

Organy regulacyjne również wkraczają, aby zaostrzyć wymogi i nadzór, zwiększając przejrzystość i zaufanie w sektorze finansowym. Firmy Fintech, takie jak Enfuce, aktywnie napędzają zmiany poprzez innowacyjne rozwiązania finansowe, dając nadzieję na bardziej etyczny krajobraz finansowy. Jednakże pilna potrzeba stawienia czoła palącym wyzwaniom środowiskowym i społecznym pozostaje sprawą najwyższej wagi, a innowacyjne i szybkie działania oparte na współpracy są niezbędne dla zrównoważonej i etycznej przyszłości finansowej.

Matthieu Maurin, dyrektor generalny i współzałożyciel Iceberg Data Lab, podkreślił rolę Fintechów jako podmiotów umożliwiających integrację ESG w decyzjach dotyczących alokacji kapitału. Przyczyniają się do obniżenia kosztów integracji dla instytucji finansowych i podniesienia jakości usług dla użytkowników końcowych. Usługi świadczone przez Fintechy w całym łańcuchu wartości, takie jak rozwiązania do zarządzania portfelem i rozwiązania analityczne, umożliwiają instytucjom finansowym efektywne wykorzystanie danych ESG. Dostawcy danych oferują ustrukturyzowane punkty danych, które umożliwiają zarządzającym funduszami podejmowanie świadomych decyzji, unikanie inwestycji w niepożądane działania i wybieranie spółek stosujących zrównoważone praktyki.

Wpływ integracji ESG widać w dostępnych na rynku produktach inwestycyjnych, takich jak fundusz tematyczny Axa ACT Biodiversity czy pilotażowy raport TNFD publikowany przez firmy doradcze. Te przykłady pokazują, jak firmy Fintech , takie jak Iceberg Data Lab, odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu branży finansowej, czyniąc etyczne finanse bardziej dostępnymi i praktycznymi.

Branża Fintech napędza przyjęcie etycznych finansów poprzez innowacje technologiczne i umożliwia inwestorom dostosowanie swoich wartości do wyborów finansowych. Współpraca między firmami Fintech, organami regulacyjnymi i dostawcami danych toruje drogę do bardziej etycznej i zrównoważonej przyszłości finansowej.

Other articles
Dealerzy samochodowi odkrywają oszczędności, kupując samochody bezpośrednio od konsumentów
PayU wprowadza innowacyjne pakiety SDK do płynnych płatności cyfrowych
Strategie branży Fintech na Czarny Piątek 2023
Firmy przetwarzające płatności dostosowują strategie, aby pozyskać MŚP z Main Street
Przegląd zlecony przez rząd Wielkiej Brytanii zaleca, aby otwarta bankowość rzuciła wyzwanie systemom kart
Fils rewolucjonizuje integrację ESG w płatnościach cyfrowych
Visa, UOB i Doxa rewolucjonizują płatności dla kontrahentów w regionie Azji i Pacyfiku
Network International i partner Visa udostępnią sprzedawcom ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozwiązanie w zakresie płatności ratalnych wizą
Trendy płatnicze, na które warto zwrócić uwagę w 2024 r.: spostrzeżenia Visa, Wise, Unlimit, myTU i BlueSnap
Wypełnianie luki: FinTechy i priorytety konsumentów w zakresie optymalnych usług
Taulia i Mastercard łączą siły, aby wprowadzić najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie płatności kartami wirtualnymi B2B
W poszukiwaniu „idealnej płatności”: perspektywy innowatorów Paytech
Kluczowe trendy RegTech na rok 2023: spojrzenie w przyszłość zgodności finansowej
Partnerzy DuitNow i PayNow przekształcają płatności transgraniczne
Przyszłe innowacje w zakresie płatności cyfrowych: spostrzeżenia Visa, Moneyhub, Computop, Hyland i Integrated Finance