Stowarzyszenie MENA Fintech uruchamia grupę roboczą ds. marketingu „pomostowego” w celu wspierania rozwoju branży Fintech

Stowarzyszenie MENA Fintech, wybitna organizacja non-profit obsługująca start-upy fintech i uznanych graczy na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zaprezentowała swoją najnowszą inicjatywę — grupę roboczą ds. marketingu fintech „Bridge” – pisze Tom Bleach w The Fintech Times . Celem tej myślącej przyszłościowo grupy jest zjednoczenie ekspertów branżowych, specjalistów ds. marketingu i kluczowych interesariuszy w celu opracowania innowacyjnych strategii marketingowych, które zwiększą rozwój i widoczność przedsięwzięć fintech w całym regionie MENA.

Bridge będzie skupiać się przede wszystkim na formułowaniu kompleksowych strategii marketingowych, wykorzystywaniu mocy kanałów cyfrowych, zachęcaniu do współpracy i organizowaniu wydarzeń edukacyjnych w celu wspierania rozwoju ekosystemu fintech. Ostatecznie wysiłki te mają na celu podniesienie świadomości i zachęcenie do przyjęcia rozwiązań fintech na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Oprócz tych inicjatyw grupa angażuje się w utworzenie solidnej sieci, która wypełni lukę między start-upami z branży fintech, uznanymi graczami i organami regulacyjnymi . Sieć ta zapewni, że strategie marketingowe pozostaną w harmonii ze zmieniającymi się przepisami, przyczyniając się do zrównoważonego wzrostu i globalnego uznania krajobrazu fintech w regionie MENA.

Eric Fulwiler został mianowany przewodniczącym nowej grupy roboczej. Od momentu założenia w 2018 roku stowarzyszenie MENA Fintech Association zyskało uznanie jako jedna z czterech największych grup fintech na świecie. Dzięki silnej obecności na Bliskim Wschodzie i w Afryce stowarzyszenie odegrało kluczową rolę we wspieraniu innowacji i współpracy w branży fintech.

Nameer Khan, prezes stowarzyszenia MENA Fintech Association, wyraził swój entuzjazm dla inicjatywy Bridge, stwierdzając: „Bridge stanowi znaczący kamień milowy w naszym ciągłym zaangażowaniu we wzmacnianie krajobrazu fintech w całym regionie MENA. Ta innowacyjna grupa robocza reprezentuje wspólny wysiłek mający na celu rozwój branży poprzez strategiczne wykorzystanie wiedzy marketingowej. Naszym celem jest nie tylko wspieranie rozwoju fintechu, ale także wzmocnienie jego obecności i wpływu.»

Nadia Benaissa, dyrektor ds. marketingu w Paymentology i członek zarządu MENA Fintech Association, podkreśliła kluczową rolę marketingu fintech w sukcesie startupów. Powiedziała: „Bridge ma na celu wspieranie funkcji CMO poprzez tworzenie dobrze prosperującego środowiska, w którym mogą osiągać sukcesy, ucząc się i dzieląc się kluczowymi doświadczeniami ze swoimi rówieśnikami”.

Eric Fulwiler, współzałożyciel i dyrektor generalny Rival oraz prezes Bridge, podkreślił misję grupy, stwierdzając: „Naszą misją w Bridge jest nie tylko pionierstwo innowacyjnych strategii marketingowych, ale stanie się łącznikiem pomiędzy branżą fintech a sferą marketingu. Przewidujemy symbiotyczną relację, która nie tylko zwiększa widoczność innowacji fintech, ale także strategicznie dostosowuje te postępy do najnowocześniejszych metodologii marketingowych.

Fulwiler dodał: „Ta synergia ma na celu nie tylko napędzanie wzrostu sektora fintech, ale także wypełnienie luki między postępem technologicznym a efektywną komunikacją, służąc jako brama łącząca innowacje i zaangażowanie konsumentów w dynamicznym krajobrazie regionu MENA”.

Utworzenie grupy roboczej Bridge Marketing przez MENA Fintech Association stanowi znaczący krok w kierunku wzmocnienia obecności branży fintech na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Łącząc wiedzę marketingową z innowacjami fintech, Bridge ma na celu wspieranie zrównoważonego wzrostu i globalnej rozpoznawalności w stale zmieniającym się krajobrazie technologii finansowych.

Other articles
Zarządzanie KYC i AML w 2023 roku: Trendy i trudności w sektorze bankowym
Wydawanie kart wirtualnych opartych na API: kluczowy czynnik wzrostu globalnych wydatków
PayTabs wkracza na rynek kart przedpłaconych dzięki platformie wydawania PayTabs
Clara FinTech z Ameryki Łacińskiej zwiększa swój zasięg dzięki uruchomieniu konta płatniczego w Brazylii
Według badania analitycznego Moody's FinTech jest liderem w integracji sztucznej inteligencji pod kątem ryzyka i zgodności
Spojrzenie w przyszłość: krajobraz płatności w Europie w 2024 r
Dealerzy samochodowi odkrywają oszczędności, kupując samochody bezpośrednio od konsumentów
Gwałtowny wzrost inwestycji sektora finansowego w sztuczną inteligencję i BaaS
Udany Czarny Piątek sprzedawców wśród niepowodzeń w płatnościach
dLocal rozszerza partnerstwo płatnicze z Grupą eSky w Ameryce Łacińskiej i Afryce
PayU wprowadza innowacyjne pakiety SDK do płynnych płatności cyfrowych
Strategie branży Fintech na Czarny Piątek 2023
Firmy przetwarzające płatności dostosowują strategie, aby pozyskać MŚP z Main Street
Przegląd zlecony przez rząd Wielkiej Brytanii zaleca, aby otwarta bankowość rzuciła wyzwanie systemom kart
Fils rewolucjonizuje integrację ESG w płatnościach cyfrowych