Przyszłość ESG FinTech: pojawiające się trendy i wyzwania

Zmiana klimatu pozostaje palącym problemem, który zmusza instytucje finansowe do priorytetowego traktowania zrównoważonego rozwoju. Niedawna współpraca i inicjatywy znanych organizacji, takich jak MFW, Bank Światowy i OECD, podkreślają rosnący nacisk na finansowanie dostosowane do klimatu, jak opisano w Fintech Global News. Lloyd's of London, Moody's Analytics, Deutsche Bank, Europejski Bank Inwestycyjny, NatWest czy Allianz to tylko kilka przykładów instytucji podejmujących znaczące kroki w tym kierunku.

Pojawiające się technologie kształtujące ESG FinTech

Saumya Mehrotra, zastępca dyrektora ds. zarządzania produktami Sustainable Index w Qontigo grupy Deutsche Borse, podkreśla kluczową rolę nowych technologii w rozwoju ESG FinTech. Sztuczna inteligencja (AI) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) mają zapewnić większą przejrzystość, monitorowanie w czasie rzeczywistym i ulepszone możliwości przetwarzania danych. Technologie te pomogą przeszukać ogromne zbiory danych ESG, identyfikując kluczowe wzorce, ryzyko i możliwości.

Erik Bernstrup, menedżer produktu w nordyckiej firmie zajmującej się oprogramowaniem ESG, Position Green , podkreśla, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać kluczową rolę we wzmacnianiu technologii ESG FinTech . Sztuczna inteligencja może odkrywać luki w danych, uzupełniać brakujące informacje, identyfikować ukryte możliwości i przyspieszać transformację przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oprócz sztucznej inteligencji, wizja komputerowa to kolejna technologia, która zyskuje popularność w ESG FinTech, szczególnie w gospodarce odpadami. Wizja komputerowa usprawnia proces sortowania odpadów, poprawiając efektywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Ewolucja gromadzenia danych

Dane stanowią podstawę strategii ESG. W przyszłości nastąpi wzrost liczby ofert B2B opartych na interfejsie programowania aplikacji (API), łączących agregację danych i funkcje analityczne, które można zintegrować z istniejącymi instytucjami finansowymi. Ta automatyzacja gromadzenia danych umożliwi skalowalność i precyzję.

Hari Menon, partner i wiceprezes w IntellectAI , przewiduje, że zaawansowane modele ekstrakcji i uczenia maszynowego spowodują automatyczne gromadzenie danych, dzięki czemu ręczna interwencja będzie wyjątkiem, a nie regułą. Wraz ze wzrostem ilości danych ESG zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję będzie nadal rosło.

Wyzwania rynkowe przed nami

Rosnąca koncentracja na priorytetach ESG powoduje większą presję regulacyjną , szczególnie w zarządzaniu majątkiem. Od firm wymaga się obecnie przejrzystości w zakresie wpływu swoich inwestycji na klimat. Zgodność z przepisami i standardami jest niezbędna do utrzymania zaufania i przejrzystości wobec klientów.

Technologia sztucznej inteligencji, choć obiecująca, stwarza ryzyko, jeśli nie jest właściwie zarządzana. Aby zapewnić przejrzystość i zaufanie do procesów decyzyjnych, modele sztucznej inteligencji muszą być zrozumiałe i bezstronne.

Konkurencja na rynku FinTech ESG jest zacięta, a platformy zasiedziałe i nowi uczestnicy walczą o udział w rynku. Oczekiwana jest konsolidacja w miarę przejmowania przez uznanych graczy mniejszych dostawców.

Dostawcy platform ponoszą odpowiedzialność za zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu zgłoszonych danych w fałszywych roszczeniach ESG. Spójność z przepisami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania klientów i audytorów.

Ciągła zgodność w zmieniającym się krajobrazie

Ponieważ przepisy stale ewoluują na całym świecie, firmy ESG FinTech muszą zachować zdolność dostosowywania się. Dynamiczne oprogramowanie, które dostosowuje się do zmieniających się przepisów, jest kluczowe dla zaspokojenia potrzeb rynku.

Europa przoduje w zakresie regulacji ESG, wspierając innowacje w sektorze. Region MENA jest również świadkiem znaczących innowacji, biorąc pod uwagę infrastrukturę finansową od podstaw. Ponieważ ESG stanie się misją globalną, należy spodziewać się, że regiony europejskie będą przodować w testowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Sektor ESG FinTech czeka znaczny wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat, napędzany nowymi technologiami, zwiększoną automatyzacją gromadzenia danych i zmieniającymi się przepisami. Zaufanie, przejrzystość i zdolność adaptacji będą kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie w tym dynamicznym i szybko rozwijającym się krajobrazie.

Other articles
Zarządzanie KYC i AML w 2023 roku: Trendy i trudności w sektorze bankowym
Wydawanie kart wirtualnych opartych na API: kluczowy czynnik wzrostu globalnych wydatków
PayTabs wkracza na rynek kart przedpłaconych dzięki platformie wydawania PayTabs
Clara FinTech z Ameryki Łacińskiej zwiększa swój zasięg dzięki uruchomieniu konta płatniczego w Brazylii
Według badania analitycznego Moody's FinTech jest liderem w integracji sztucznej inteligencji pod kątem ryzyka i zgodności
Spojrzenie w przyszłość: krajobraz płatności w Europie w 2024 r
Dealerzy samochodowi odkrywają oszczędności, kupując samochody bezpośrednio od konsumentów
Gwałtowny wzrost inwestycji sektora finansowego w sztuczną inteligencję i BaaS
Udany Czarny Piątek sprzedawców wśród niepowodzeń w płatnościach
dLocal rozszerza partnerstwo płatnicze z Grupą eSky w Ameryce Łacińskiej i Afryce
PayU wprowadza innowacyjne pakiety SDK do płynnych płatności cyfrowych
Strategie branży Fintech na Czarny Piątek 2023
Firmy przetwarzające płatności dostosowują strategie, aby pozyskać MŚP z Main Street
Przegląd zlecony przez rząd Wielkiej Brytanii zaleca, aby otwarta bankowość rzuciła wyzwanie systemom kart
Fils rewolucjonizuje integrację ESG w płatnościach cyfrowych