Strategie Fintech zapewniające odporność na pogorszenie koniunktury gospodarczej

W obliczu rosnącej inflacji, rosnących stóp procentowych i zbliżającego się widma cyberzagrożeń przedsiębiorstwa przechodzą metamorfozę mającą na celu budowanie odporności. Obecny krajobraz skłania do istotnego zbadania, w jaki sposób przedsiębiorstwa radzą sobie z wieloaspektowymi wyzwaniami, które często pozostają poza ich kontrolą. W tym miesiącu The Fintech Times analizuje, w jaki sposób firmy wykazują odporność na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Kiedy organizacja dba o swoją reputację, na pierwszy plan wysuwa się kilka czynników. Najważniejszym z nich jest reprezentacja firmy, w dużej mierze ucieleśniona przez jej pracowników. Do tego dochodzi zdolność firmy do przeciwstawienia się przeciwnościom losu w trudnych okresach. Wreszcie kluczową rolę odgrywa sposób, w jaki firma podnosi się po niekorzystnych doświadczeniach, szczególnie w sferze finansowej, gdzie obejmuje to reakcję na cyberataki.

Markus Prommik, współzałożyciel i dyrektor generalny Finfra, dostawcy wbudowanej infrastruktury pożyczkowej, podkreśla potrzebę wieloaspektowego podejścia do odporności, podkreślając, że nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Podkreśla znaczenie zdecydowania w wybranej strategii.

„W czasach pogorszenia koniunktury gospodarczej odporność można budować poprzez koncentrację, efektywność kosztową i umiejętność wykorzystywania szans. Może to obejmować ulepszenie podstawowego produktu lub usługi, redukcję niepotrzebnych kosztów i zwiększenie wartości dla użytkownika.

Rada Prommika jest jasna: w czasie pogorszenia koniunktury gospodarczej konieczne jest precyzyjne ograniczanie zbędnych i nieistotnych przedsięwzięć. Co więcej, pogorszenie koniunktury często ukazuje perspektywy wzrostu. Na przykład fintechy mogą wkroczyć na arenę udzielania pożyczek, podczas gdy tradycyjne banki zaostrzają kryteria gwarantowania emisji, stwarzając szansę na lepsze rozwiązania finansowe.

Uldis Teraudkalns, dyrektor generalny Nexpay, dostawcy usług płatniczych, identyfikuje dwie kluczowe zasady leżące u podstaw odporności fintech: ostrożne zarządzanie finansami i nastawienie na strategiczny rozwój. Teraudkalns podkreśla, że najważniejsza jest proaktywna kondycja finansowa.

„Aby naprawdę prosperować, konieczne jest znalezienie równowagi między ochroną zasobów a stymulowaniem innowacji. Pogorszenie koniunktury gospodarczej, choć stanowi wyzwanie, może być rozsądnym czasem na rozwój. Konkurenci, którzy bezkrytycznie obcinają wydatki na rozwój produktów i reklamę, ryzykują utratę udziału w rynku.»

Teraudkalns przytacza przypadek TransferWise (obecnie Wise), który zamiast tracić siły w czasie pogorszenia koniunktury gospodarczej, poszerzał swoją ofertę produktów, umacniając swoją pozycję rynkową i wyprzedzając konkurencję. Twierdzi, że trwała odporność wymaga strategicznych inwestycji, które kierują firmy w stronę trwałego sukcesu.

Julien Lafouge, dyrektor finansowy Spendesk, rozwiązania do zarządzania wydatkami, proponuje sprzeczne z intuicją podejście do pogorszenia koniunktury gospodarczej. Zamiast skupiać się na cięciach budżetowych, opowiada się za wykorzystaniem możliwości wzrostu.

„Utrzymanie odporności na pogorszenie koniunktury gospodarczej wymaga nie tylko takiego samego 360-stopniowego myślenia, jakie jest potrzebne do zatrzymania najlepszych talentów, ale także strategii biznesowej, która priorytetowo traktuje zrównoważony rozwój”.

Lafouge podkreśla znaczenie identyfikacji skutecznych kanałów generowania przychodów i wykorzystania ich jako dźwigni efektywności. Obejmuje to wskazanie inwestycji, które przynoszą znaczną wartość, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu trajektorii zrównoważonego wzrostu.

Thomas Dolan, prezes i współzałożyciel 28Stone, dostawcy aplikacji dla technologii fintech, podziela pogląd, że odporność zależy od harmonizacji technologii i siły roboczej, zapewniając najwyższej klasy obsługę klienta i innowacje.

«Utrzymywanie kosztów pod kontrolą jest bardzo ważne. Chociaż kiedyś offshoring był uważany za „idealny” model, coraz częściej zachęcamy firmy, aby zastanowiły się nad „rightshoringiem” — upewniając się, że mają odpowiednie, często dotykane obszary w pobliżu domu i odpowiedni personel.

Dolan opowiada się za zrównoważonym podejściem, w którym firmy rozsądnie przydzielają zadania, procesy i rozwój do lokalizacji zapewniających efektywność kosztową i wiedzę specjalistyczną. Takie podejście zapewnia swobodę wzrostu przy jednoczesnym zabezpieczeniu istniejących operacji.

W miarę jak krajobraz gospodarczy stawia czoła zmiennościom, przedsiębiorstwa fintech wytyczają odporne ścieżki dzięki rozsądnemu zarządzaniu finansami, strategicznym inwestycjom i zdolnościom adaptacyjnym. Ich reakcje na przeciwności losu służą jako tygiel, w którym wykuwa się prawdziwa odporność, wyróżniając ich w szybko zmieniającym się świecie.

Other articles
Dlaczego włączenie ESG jest konieczne dla przyszłego sukcesu Fintech
Niedopasowane priorytety FinTechów: klienci żądają szybszych płatności i większego wyboru
Fiserv: Uwolnienie potencjału płatności natychmiastowych dzięki „zabójczemu przypadkowi użycia” w miarę jak usługa FedNow nabiera tempa
Giganci handlu detalicznego poszukują partnerów w zakresie płatności w czasie rzeczywistym w technologii FinTech
Mercedes-Benz i Mastercard zmieniają wrażenia z jazdy dzięki płatnościom w samochodzie
Transformacyjna siła sztucznej inteligencji w finansach
Bluefin i Mastercard Click to Pay współpracują, aby poprawić jakość realizacji transakcji przez sprzedawców
Ubuy i Nuvei łączą siły, aby ulepszyć globalne rozwiązania płatnicze
Varo Bank przedstawia Varo dla każdego: funkcję bezpłatnych płatności natychmiastowych
Ograniczanie zaległości: siła spersonalizowanych linków płatniczych
Wyzwanie rozwiązań płatniczych Big Tech dla sprzedawców niszowych
SC Ventures przedstawia technologię finansową audax: nowe rozwiązania BaaS
Jak Fintech może zwiększyć efektywność biznesową
Technologie zmieniające zasady gry, zmieniające krajobraz Fintech dla małych firm
Tuum i Paymentology nawiązują strategiczne partnerstwo w celu przekształcenia krajobrazu usług finansowych