Potencjał Fintech do tworzenia pozytywnych zmian: Bliższe spojrzenie na „Fintech for Good”

W dynamicznym świecie fintech hasło „fintech for good” często zajmuje centralne miejsce. To modne hasło, które rozbrzmiewa, gdy zbierają się liderzy fintech, ale pozostaje pytanie: czy to sformułowanie jest merytoryczną koncepcją, czy tylko idealistyczną aspiracją branży?

„Fintech na dobre” uosabia koncepcję wykorzystania technologii finansowej i jej innowacji do budowania bardziej otwartego i dostępnego świata, pisze Polly Jean Harrison dla The Fintech Times . Obejmuje to zajęcie się dysproporcjami finansowymi, takimi jak ubóstwo i wykluczenie, a także globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu.

Greg Ott, dyrektor generalny Nav, platformy skupiającej się na kondycji finansowej małych firm, przedstawia swoje spojrzenie na ten termin. Artykułuje: „Chodzi o nadanie priorytetu grupom historycznie zaniedbanym, takim jak właściciele małych firm, i umieszczenie ich w centrum każdej decyzji. Osadzanie koncepcji „dobra” w produktach, zamiast traktowania jej jako refleksji na temat zaangażowania lub gestów performatywnych, jest prawdziwym sposobem na osiągnięcie „dobra” wywierającego wrażenie.

Wrodzony potencjał Fintech w zakresie innowacji i rozwiązywania problemów jest niezaprzeczalny. Stawia wyzwania branżowe na głowie, generując pomysłowe rozwiązania, które przyciągają uwagę. Przy tej skłonności do innowacyjnych rozwiązań i kolektywnej postawie „can-do” logiczne jest, że sektor fintech kieruje swoją zbiorową siłę na pozytywne zmiany. Pozostaje jednak aktualne pytanie: czy jest to wykonalne?

Wszechobecność wyrażenia „fintech for good” mogła osłabić jego wpływ. Obecny stan rzeczy dodatkowo podsyca cynizm. Czy pogoń za dobrem pozostaje nieuchwytnym marzeniem? Kuszący, ale nieosiągalny pomysł, aby podnieść nas na duchu? A może to zwykły chwyt marketingowy? Deklaracja intencji „czynienia dobra”, która nie ma kontynuacji, osiągnięta poprzez symboliczne gesty, takie jak sadzenie drzew lub okazjonalne datki na cele charytatywne.

Podczas gdy cynizm jest naturalną reakcją, wiele osób w branży nadal gorąco wierzy w potencjał fintech do wprowadzania pozytywnych zmian. Ashley Aydin z firmy VC VamosVentures podkreśla, że fintech może jednocześnie napędzać sukces biznesowy i wnosić pozytywny wkład. Usprawniając doświadczenia finansowe i demokratyzując wiedzę finansową, fintech może umożliwić osobom niedostatecznie obsłużonym gromadzenie bogactwa, ułatwianie bezproblemowych płatności, wspieranie rozwoju biznesu i nie tylko.

Najprostsza droga Fintech do czynienia dobra polega na rozszerzeniu możliwości finansowych na grupy zmarginalizowane. Jest to zgodne z głównym celem większości branży. Niemniej jednak James Galassi z firmy Acuity Knowledge twierdzi, że same dobre intencje nie wystarczą. Twierdzi, że firmy muszą być napędzane wyższym celem, który dąży do prawdziwej i trwałej zmiany. Wymaga to pokory i prawdziwego zrozumienia motywacji klientów do opracowywania produktów, które naprawdę rezonują.

Philip Hart z ClearBank podkreśla, że „fintech na dobre” to nie tylko marketingowa fasada; to namacalna siła pozytywnej transformacji. Aby być skutecznym, fintech musi zająć się istniejącymi problemami i scenariuszami, w których może wywrzeć znaczący wpływ. Doskonałym przykładem jest świadczenie usług finansowych na rzecz populacji nieposiadającej rachunku bankowego , segmentu zagrożonego pozostawieniem w tyle w cyfrowej zmianie płatności. Fintech może utorować drogę do szerszego dostępu i większego wyboru.

Normy ESG odgrywają w tym kontekście znaczącą rolę. Gabby Kusz, dyrektor generalny Global Digital Asset & Cryptocurrency Association, podkreśla, że dostosowanie się do zasad ESG ma kluczowe znaczenie dla każdego pionu biznesowego aspirującego do osiągnięcia własnych celów „na dobre”. Wraz z ewolucją standardów ESG, zdolność sektorów biznesowych do pozytywnego wkładu również będzie wzrastać.

Warto przyznać, że fintech już teraz generuje pozytywne efekty. Segmenty nieposiadające rachunku bankowego i wykluczone finansowo odnoszą wymierne korzyści. Fintech odgrywa kluczową rolę w ich życiu, podkreślając, że dążenie do dobra nie jest tylko pobożnym życzeniem. Wpływ Fintech jest widoczny w zapewnianiu bezpłatnego dostępu do usług finansowych, usprawnianiu procesu decyzyjnego za pomocą produktów cyfrowych i katalizowaniu zrównoważonego wzrostu.

Wpływ Fintech rozciąga się na edukację finansową. Stuart C. Harvey Jr. z Rego Payments potwierdza, że zdolność fintechu do czynienia dobra jest ściśle związana z wykształceniem i doświadczeniem. Rozwiązanie problemu braku edukacji finansowej ma kluczowe znaczenie, ponieważ badania pokazują jego wpływ na sytuację finansową jednostek. Usługi Fintech wkraczają, aby wypełnić tę lukę, wyposażając rodziców w narzędzia do edukacji dzieci w zakresie finansów osobistych.

Chociaż poczyniono postępy, wciąż jest długa droga do przebycia. Globalna integracja finansowa i powszechna wiedza inwestycyjna pozostają nieuchwytnymi celami. Jednak nawet stopniowe postępy mają wartość. Trwająca debata na temat potencjału fintech w zakresie dobra społecznego będzie trwała, podobnie jak jego status jako modnego hasła. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zrównoważony rozwój, dostępność i integrację, rola fintech w rozwiązywaniu tych problemów będzie nadal rosła. Przyszłość branży leży w połączeniu innowacji i celu, napędzając postęp w kierunku bardziej sprawiedliwego krajobrazu finansowego.

Other articles
Transformacyjna siła sztucznej inteligencji w finansach
Ubuy i Nuvei łączą siły, aby ulepszyć globalne rozwiązania płatnicze
Varo Bank przedstawia Varo dla każdego: funkcję bezpłatnych płatności natychmiastowych
Wyzwanie rozwiązań płatniczych Big Tech dla sprzedawców niszowych
SC Ventures przedstawia technologię finansową audax: nowe rozwiązania BaaS
Jak Fintech może zwiększyć efektywność biznesową
Technologie zmieniające zasady gry, zmieniające krajobraz Fintech dla małych firm
Tuum i Paymentology nawiązują strategiczne partnerstwo w celu przekształcenia krajobrazu usług finansowych
Departament Skarbu USA publikuje wytyczne dla instytucji finansowych świadomych klimatu
Siła BNPL: dlaczego sprzedawcy powinni stosować opcję „Kup teraz, zapłać później”.
FreedomPay łączy siły z Worldpay, aby ulepszyć płatności globalne
Poprawa jakości opieki zdrowotnej: pokonywanie ograniczeń audytów klinicznych dzięki rozwiązaniom FinTech
Mastercard i Saxo Bank rewolucjonizują bankowość dzięki funkcji otwartego konta bankowego
Dzięki nowej ofercie Banque Delubac & Cie Finastra promuje płatności natychmiastowe
Studenci zagraniczni wybierają Fintech do zagranicznych przelewów pieniężnych: Revolut raportuje rosnące trendy