Het potentieel van AI in Fintech: voordelen en inzichten

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) , met name geïllustreerd door ChatGPT van OpenAI, heeft in alle sectoren een brede belangstelling voor het transformatieve potentieel ervan aangewakkerd. Terwijl we 2024 binnenstappen, duikt The Fintech Times in het evoluerende landschap van de invloed van AI op de fintech- sector en de bredere implicaties ervan. Terwijl er zorgen bestaan over de toekomstige implicaties van AI, benadrukken leiders in de fintech-industrie de veelheid aan voordelen die AI kan bieden.

Russell Gammon, Chief Solutions Officer bij Tax Systems, is van mening dat AI er niet is om menselijke rollen te vervangen, maar juist om de effectiviteit ervan te vergroten. Gammon merkt op dat AI, en met name Large Language Models (LLM’s), repetitieve taken kan stroomlijnen, waardoor professionals de ruimte krijgen om zich te concentreren op waardevollere verantwoordelijkheden. Door datamanipulatie te automatiseren en problemen te signaleren die menselijke tussenkomst vereisen, stelt AI financiële professionals in staat hun creativiteit, vaardigheden en strategisch denken te kanaliseren naar productievere werkgebieden. Deze verschuiving naar functies met een hogere waarde verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar vergroot ook de werktevredenheid, waardoor fiscale carrières aantrekkelijker worden voor nieuwkomers, wat cruciaal is bij het aanpakken van talenttekorten in de sector.

Gammon benadrukt dat technologie, inclusief generatieve AI, een cruciale rol speelt bij het aantrekken van Generatie Z naar de beroepsbevolking, waardoor het voor bedrijven niet onderhandelbaar wordt om dergelijke innovatieve tools in te zetten om de vaardigheidskloof te overbruggen en nieuw talent aan te trekken.

Rodolphe Malaguti, Product Strategy and Transformation bij Conga, ziet AI eerder als een faciliterende factor dan als een bedreiging. Hij citeert het rapport van Deloitte, waarin staat dat 94% van de bedrijfsleiders AI als cruciaal beschouwt voor hun toekomstige succes. De komende jaren staat AI klaar om een onmisbare co-piloot te worden, die assisteert bij administratieve taken. Of het nu gaat om vooraf gedefinieerde of handmatige aanwijzingen, AI kan helpen bij taken zoals het maken van offertes, het beheren van contracten en het analyseren van klantrelaties. Deze technologie kan ook productaanbevelingen genereren op basis van de aankoopgeschiedenis en gepersonaliseerde witruimteanalyses uitvoeren. De integratie van AI in administratieve processen belooft meer efficiëntie en gestroomlijnde bedrijfsvoering.

Tom Harris, CTO van Clearbank, benadrukt dat de impact van AI in 2024 het meest uitgesproken zal zijn onder kleinere fintech-bedrijven en startups. Deze entiteiten kunnen de tijd en middelen die AI bespaart, herinvesteren in hun groeiende projecten. Operationele efficiëntie is de belangrijkste winst, vooral als het gaat om ongestructureerde communicatie in de financiële sector. AI kan als co-piloot dienen, gegevens structureren en betekenis geven en intelligente workflows voor casemanagement creëren. Het potentieel van AI om aanzienlijke efficiëntiewinsten te creëren, mogelijk tot 25%, is vooral waardevol voor kleinere fintechs, omdat het hen in staat stelt middelen te richten op het verbeteren van de consumentenervaring.

Sharon Whale, plaatsvervangend CEO van OLIVER, benadrukt het vermogen van AI om data te gebruiken voor geavanceerde voorspellende modellen, waardoor fintechs zich nauwkeurig kunnen richten op specifieke doelgroepen en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de regelgeving in de sector. De rol van AI reikt verder dan het versnellen van processen; het dient als een creatief hulpmiddel. Met snelle visualisatie van ideeën, prototyping en AB-testen stelt AI fintech-organisaties in staat creativiteit in hun activiteiten te integreren, waardoor innovatie wordt bevorderd.

Peter O'Halloran, VP en hoofd Enterprise and Digital Commerce EMEA bij Fiserv, onderstreept de cruciale rol van AI bij het opsporen van fraude binnen de fintech-industrie. AI en machinaal leren spelen al lange tijd een belangrijke rol bij de ondersteuning van financiële diensten en betalingssystemen. Ze verbeteren de fraudedetectie en vergemakkelijken Know Your Customer (KYC) -controles. De generatieve modellen van AI verbeteren deze processen verder. Bij fraudedetectie kan AI realtime stemgeluid en taal in callcenters analyseren om potentiële fraudeurs te identificeren. Bovendien stroomlijnt AI op het gebied van de naleving van de regelgeving taken zoals audits en KYC-beoordelingen, waardoor het risico op menselijke fouten wordt verminderd. Over het geheel genomen wekt AI vertrouwen bij fintech-bedrijven door fraude en niet-nalevingsproblemen effectief aan te pakken.

De potentiële voordelen van AI voor fintechbedrijven in 2024 en daarna zijn talrijk. Van het verhogen van de menselijke productiviteit tot het verbeteren van de efficiëntie, het bevorderen van innovatie en het versterken van de veiligheid: AI staat klaar om een cruciale rol te spelen bij het hervormen van de industrie. Nu fintechbedrijven deze technologische vooruitgang omarmen, zijn ze beter toegerust om door het veranderende financiële landschap in het digitale tijdperk te navigeren.

Other articles
Hoe heeft de crisis op het gebied van de kosten van levensonderhoud de adoptie van digitale portemonnees beïnvloed?
Google Pay stopt in de VS: een stap richting het stroomlijnen van mobiele betalingen
De meest impactvolle betaaloplossing van de afgelopen vijf jaar
Oudere shoppers zorgen voor een stijging van het aantal contactloze betalingen
De volgende grote betalingstrend: inzichten van experts uit de sector
Een alliantie tussen Woli en Paynetics om de financiële geletterdheid onder de jeugd te bevorderen
American Express introduceert 'Plan It' en biedt BNPL Twist aan creditcardrekeningen
Dwolla revolutioneert A2A-betalingen met open bankdiensten
Finmore wordt gelanceerd in de VS en herdefiniëert financiële diensten
Tabby revolutioneert de betalingsflexibiliteit met een nieuwe abonnementsservice
Navigeren door de risico's op het gebied van gegevensprivacy in Embedded Finance: een uitgebreide gids
Kani Payments en Pismo bundelen hun krachten voor wereldwijde FinTech-expansie
Green Dot en Dayforce werken samen om het financiële welzijn van werknemers te verbeteren
Wix en Global-e bundelen hun krachten om grensoverschrijdende e-commerce voor verkopers te stimuleren
CRIF helpt financiële instellingen bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen