Net-Zero bereiken: de duurzaamheidsreis van de fintech-industrie

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is uitgegroeid tot een van de grootste mondiale eisen, waarbij bedrijven over de hele wereld racen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Hoewel de drang naar duurzaamheid na de COP19 aanzienlijk in een stroomversnelling is gekomen, vormt het een unieke uitdaging voor opkomende industrieën zoals de fintech . Fintech Magazine duikt in de hindernissen waarmee de fintech-sector wordt geconfronteerd, de vooruitgang ervan en de cruciale rol van fintechs die de koolstofuitstoot volgen bij het ondersteunen van de zoektocht van de financiële sector naar een netto-nul-uitstoot.

Laimonas Noreika, CEO en medeoprichter van HeavyFinance, onderstreept de urgentie en stelt dat “het bereiken van een netto nul-koolstofuitstoot nu bovenaan de agenda staat voor veel fintechs.” Maatschappelijke druk en druk vanuit de regelgeving zorgen ervoor dat fintech-bedrijven hun activiteiten afstemmen op duurzaamheidsdoelstellingen. Noreika benadrukt dat “nu duurzaamheid een concurrentievoordeel en noodzaak voor regelgeving wordt, fintechs zichzelf actief positioneren in de voorhoede van de ‘net-zero’-bewegingen.”

Kris Sharma, Financial Services Sector Lead bij Canonical, herhaalt dit sentiment door te wijzen op de door de VN bijeengeroepen Net-Zero Banking Alliance, een mondiaal consortium van banken die meer dan 40% van de mondiale bankactiva vertegenwoordigen en zich ertoe heeft verbonden om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken. Sharma weerspiegelt dit de erkenning door de financiële sector van het belang van duurzaamheid, en voegt eraan toe dat “in een wereld die snel verschuift naar een netto-nul-economie, fintech aan de top staat van twee netto-nul-enablers: financiële diensten en technologie.”

Niet alle stemmen in de fintech-gemeenschap delen echter hetzelfde optimisme. Steve Round, medeoprichter van SaaScada, is van mening dat duurzaamheid “niet gebeurt” in de mate die nodig is. Round benadrukt de noodzaak voor fintechs om prioriteit te geven aan duurzaamheid en het meten van de impact op het milieu, en beweert dat zij het potentieel hebben om substantiële veranderingen te bewerkstelligen die verder gaan dan hun eigen activiteiten.

Hoewel de meningen over de vooruitgang van de sector verdeeld zijn, zijn er al enkele opmerkelijke duurzaamheidsinitiatieven gaande. Het Green Loans-programma van de Bank of Palestine bevordert bijvoorbeeld de water- en energie-efficiëntie in plattelandsgebieden, en Bank Australia heeft een natuurreservaat gekocht om natuurlijk land te beschermen. Deze inspanningen zijn weliswaar lovenswaardig, maar vormen nog maar het begin.

Suresh Vaghjiani, CEO en medeoprichter van Clowd9, benadrukt het belang van een duidelijk plan en route naar de netto nul, vooral voor bedrijven die moeite hebben hun modellen te veranderen. Hij roept echter op tot meer dan alleen ‘add-ons’ en benadrukt de noodzaak van systemische verandering.

Om net-zero-initiatieven volledig te integreren in fintech-activiteiten moeten banken en fintechs verder gaan dan het publiceren van rapporten over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Round pleit voor het verweven van duurzaamheid in het productaanbod, het bieden van financiële prikkels voor koolstofarme keuzes en het benutten van milieugegevens om de besluitvorming te onderbouwen.

Niettemin vormt het energie-intensieve karakter van datagestuurde tools in fintech, zoals AI en cloud computing, een aanzienlijke uitdaging. Volgens Sharma van Canonical is het aanpakken van dit energieverbruik van cruciaal belang, maar hebben fintechs ook de mogelijkheid om te innoveren en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die aansluiten bij de netto-nuldoelstellingen.

Sharma schetst drie belangrijke gebieden waarop fintechs kunnen bijdragen aan het bereiken van een netto-nulwereld: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketens, het mogelijk maken van instrumenten voor netto-nulproducten en -diensten, en het helpen van financiële instellingen bij het voldoen aan klimaatrisicoregelgeving.

Investeringen in op klimaatverandering gebaseerde fintechs nemen toe, waarbij bedrijven als HeavyFinance duurzame investeringen faciliteren via groene leningen. Deze fintechs worden gezien als cruciaal bij het helpen van financiële instellingen bij het bereiken van hun netto-nuldoelstellingen, het bieden van transparantie over emissies, het beoordelen van risico's en het ondersteunen van investeringsbeslissingen.

Er wordt verwacht dat de consumentenvraag een drijvende kracht zal zijn in de proliferatie van klimaatgebaseerde fintechs. Fintechs kunnen consumenten de middelen bieden om de klimaatimpact van hun uitgaven te begrijpen en gedragsveranderingen aan te moedigen. Deze vraaggestuurde groei biedt fintechs de kans om voorop te lopen op het gebied van duurzame dienstverlening.

De reis naar een netto-nuluitstoot in fintech wint aan momentum, maar er blijven uitdagingen bestaan. Het overwinnen van het gebrek aan een universele methodologie voor het meten van de klimaateffecten en het bevorderen van samenwerking tussen belanghebbenden zal van cruciaal belang zijn. Hoewel fintechs en financiële instellingen voor rapportagedoeleinden wellicht een netto-nulpunt kunnen bereiken, zal hun bredere impact op de wereld bepalend zijn voor hun succes bij het maken van een betekenisvol verschil. De fintech-sector heeft het potentieel om het voortouw te nemen in de richting van een netto-nultoekomst, met innovatie en samenwerking als belangrijkste drijfveren van deze transformatieve reis.

Other articles
De toekomst van risicobeheer wordt gevormd door deze vier aspecten
De Embedded Finance-revolutie: softwareplatforms en -marktplaatsen transformeren
Cashfree Payments transformeert het innen van rekeningen voor Indiase bedrijven
Finastra-onderzoek onthult de omarming van AI, Embedded Finance en BaaS door de financiële sector
Fintech-trends voor 2023 en voorspellingen voor 2024: inzichten van marktleiders
De transformatieve rol van AI in de financiële sector: inzichten van experts uit de sector
Embedded Lending: een oplossing voor de uitdagingen bij het afrekenen in de winkel van BNPL
Beheer van KYC en AML in 2023: trends en moeilijkheden in de banksector
Op API gebaseerde uitgifte van virtuele kaarten: een belangrijke motor voor de mondiale uitgavengroei
PayTabs breidt zich uit naar de markt voor prepaidkaarten met het PayTabs Issuance Platform
Latijns-Amerikaanse FinTech Clara breidt zijn bereik uit met de lancering van betaalrekeningen in Brazilië
FinTech loopt voorop op het gebied van AI-integratie voor risico's en compliance, volgens Moody's Analytics Study
Een blik in de toekomst: het Europese betalingslandschap in 2024
Autodealers ontdekken besparingen door auto's rechtstreeks bij consumenten te kopen
Toename van AI- en BaaS-investeringen in de financiële sector