Fintech's potentieel om positieve verandering te creëren: een nadere blik op "Fintech for Good"

In de dynamische wereld van fintech staat de slogan "fintech for good" vaak centraal. Het is het modewoord dat resoneert wanneer fintech-leiders bijeenkomen, maar de vraag blijft: is deze uitdrukking een inhoudelijk concept of slechts een idealistisch streven van de industrie?

"Fintech for good" belichaamt het idee om financiële technologie en haar innovaties te gebruiken om een meer inclusieve en toegankelijke wereld op te bouwen, schrijft Polly Jean Harrison voor The Fintech Times . Dit omvat het aanpakken van financiële ongelijkheden zoals armoede en uitsluiting, evenals mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering.

Greg Ott, CEO van Nav, een platform gericht op de financiële gezondheid van kleine bedrijven, geeft zijn kijk op de term. Hij verwoordt: «Het gaat erom prioriteit te geven aan historisch achtergestelde groepen, zoals eigenaren van kleine bedrijven, en hen centraal te stellen bij elke beslissing. Het concept van 'goed' verankeren in producten, in plaats van het te behandelen als een bijzaak voor betrokkenheid of performatieve gebaren, is de echte manier om impactvol 'goed' te bereiken.»

Het aangeboren potentieel van Fintech om te innoveren en problemen op te lossen valt niet te ontkennen. Het zet de uitdagingen van de industrie op hun kop en genereert ingenieuze oplossingen die de aandacht trekken. Met deze neiging tot innovatieve oplossingen en een collectieve 'can-do'-houding is het logisch voor de fintech-sector om zijn collectieve kracht te kanaliseren in de richting van positieve verandering. De relevante vraag blijft echter: is het haalbaar?

De alomtegenwoordigheid van de uitdrukking "fintech for good" heeft de impact ervan mogelijk ongevoelig gemaakt. De huidige stand van zaken voedt het cynisme verder. Blijft het najagen van het goede een ongrijpbare utopie? Een prikkelend maar onbereikbaar idee om ons op te vrolijken? Of zou het gewoon een marketinggimmick zijn? Een intentieverklaring om "goed te doen" zonder inhoudelijke opvolging, bereikt door middel van symbolische gebaren zoals het planten van bomen of incidentele donaties aan goede doelen.

Hoewel cynisme een natuurlijke reactie is, blijven tal van individuen binnen de branche fervente gelovigen in het potentieel van fintech om positieve verandering teweeg te brengen. Ashley Aydin, van VC-bedrijf VamosVentures, benadrukt dat fintech tegelijkertijd zakelijk succes kan stimuleren en een positieve bijdrage kan leveren. Door financiële ervaringen te stroomlijnen en financiële kennis te democratiseren, kan fintech achtergestelde individuen in staat stellen rijkdom te vergaren, naadloze betalingen mogelijk te maken, bedrijfsgroei te bevorderen en meer.

Fintech's eenvoudigste manier om goed te doen, is het uitbreiden van financiële kansen naar gemarginaliseerde groepen. Dit komt overeen met het kerndoel van een groot deel van de industrie. Niettemin stelt James Galassi van Acuity Knowledge dat goede bedoelingen alleen niet voldoende zijn. Hij beweert dat bedrijven moeten worden gevoed door een hoger doel, een doel dat echte en blijvende verandering nastreeft. Dit vereist nederigheid en een goed begrip van de motivaties van klanten om producten te ontwikkelen die echt resoneren.

Philip Hart, van ClearBank, onderstreept dat "fintech for good" niet louter een marketingfaçade is; het is een tastbare kracht voor positieve transformatie. Om effectief te zijn, moet fintech bestaande problemen en scenario's aanpakken waarin het een betekenisvolle impact kan hebben. Een goed voorbeeld is de levering van financiële diensten aan de bevolking zonder bankrekening , een segment dat het risico loopt achter te blijven in de digitale betalingsverschuiving. Fintech kan de weg vrijmaken voor een bredere toegang en meer keuze.

ESG-normen spelen daarbij een belangrijke rol. Gabby Kusz, CEO van de Global Digital Asset & Cryptocurrency Association, benadrukt dat het afstemmen op ESG-principes van cruciaal belang is voor elke zakelijke branche die zijn eigen "voorgoed"-doelstellingen wil bereiken. Naarmate ESG-normen evolueren, zal ook het vermogen van bedrijfssectoren om een positieve bijdrage te leveren toenemen.

Het is de moeite waard om te erkennen dat fintech al positieve resultaten genereert. De segmenten zonder bank en financieel uitgesloten ervaren tastbare voordelen. Fintech speelt een centrale rol in hun leven en onderstreept dat het streven naar het goede niet alleen maar wishful thinking is. De impact van fintech is zichtbaar in het bieden van gratis toegang tot financiële diensten, het verbeteren van de besluitvorming door middel van digitale producten en het katalyseren van duurzame groei.

De invloed van Fintech strekt zich uit tot financiële educatie. Stuart C. Harvey Jr., van Rego Payments, bevestigt dat het vermogen van fintech om iets goeds te doen nauw verband houdt met opleiding en ervaring. Het is van cruciaal belang om het gebrek aan financiële educatie aan te pakken, aangezien studies de impact ervan op het financiële welzijn van individuen aantonen. Fintech-diensten komen tussenbeide om deze kloof te overbruggen en ouders uit te rusten met hulpmiddelen om hun kinderen te onderwijzen over persoonlijke financiën.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, is er nog een lange weg te gaan. Wereldwijde financiële inclusiviteit en wijdverspreide investeringskennis blijven ongrijpbare doelen. Maar zelfs incrementele vorderingen hebben waarde. Het voortdurende debat over het potentieel van fintech voor maatschappelijk welzijn zal blijven bestaan, naast zijn status als modewoord. Naarmate de vraag naar duurzaamheid, toegankelijkheid en inclusiviteit toeneemt, zal de rol van fintech bij het aanpakken van deze problemen blijven groeien. De toekomst van de sector ligt in de combinatie van innovatie en doelgerichtheid, waardoor vooruitgang wordt geboekt in de richting van een rechtvaardiger financieel landschap.

Other articles
Varo Bank introduceert Varo voor iedereen: een gratis functie voor directe betalingen
De uitdaging van Big Tech-betalingsoplossingen voor nichehandelaren
SC Ventures onthult audax financiële technologie: nieuwe BaaS-oplossingen
Hoe Fintech de bedrijfsefficiëntie kan vergroten
Baanbrekende technologieën die het landschap van fintech voor kleine bedrijven opnieuw vormgeven
Tuum en Paymentology smeden een strategisch partnerschap om het landschap van de financiële dienstverlening te transformeren
Het Amerikaanse ministerie van Financiën publiceert richtlijnen voor klimaatbewuste financiële instellingen
De kracht van BNPL: waarom verkopers nu moeten kopen en later moeten betalen
FreedomPay bundelt krachten met Worldpay om wereldwijde betalingen te verbeteren
Verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg: de beperkingen van klinische audits overwinnen met FinTech-oplossingen
Mastercard en Saxo Bank zorgen voor een revolutie in het bankieren met de functie voor open bankrekeningen
Met het nieuwe aanbod van Banque Delubac & Cie promoot Finastra directe betalingen
Internationale studenten omarmen fintech voor buitenlandse geldoverdrachten: Revolut meldt stijgende trends
De betekenis van SEO in de Fintech-industrie
Paysend en Visa breiden het wereldwijde betalingspartnerschap uit