RegTech'in Karmaşık Dünyasında Nasıl Gezinilir: Başarı İçin Temel Adımlar

Günümüzün hızla gelişen düzenleme ortamında uyumluluk, işletmelerin güven, istikrar ve uzun vadeli sürdürülebilirlik üzerine inşa ettiği temel kaya görevi görmektedir. Ancak modern düzenlemelerin karmaşıklığı, uyumluluk yükümlülüklerini etkili bir şekilde çözmek isteyen finansal hizmet firmaları için önemli bir zorluk teşkil edebilir. RegTech firması Ascent tarafından hazırlanan üç bölümlük kapsamlı bir dizide, Fintech Global News'te ana hatlarıyla belirtildiği gibi, sağlam bir mevzuata uygunluk programının kritik unsurları inceleniyor.

Birinci Adım: Kurumsal Varlıkların Tanımlanması

Sağlam bir uyumluluk programı oluşturmaya yönelik ilk adım, kurumsal tüzel kişiliklerinizi ve bunların kapsadığı ürün ve hizmet dizisini tanımlamayı içerir. Bu temel adım, işletmenizin kapsamı ve ölçeğinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu varlıkları belirli ürün ve hizmetlerle uyumlu hale getirerek organizasyon yapınızın panoramik bir görünümünü ortaya çıkararak daha hedefe yönelik ve verimli uyumluluk çabalarını kolaylaştırır.

Kurumsal varlıkları tanımlamaya yönelik bu süreç, ayrıntılı bir organizasyon haritası oluşturmaya benzer ve karmaşık düzenleme alanlarında güvenle gezinmenizi sağlar. Ayrıca, bu kapsamlı anlayış, kaynakları akıllıca tahsis etmenize ve uyumluluk çabalarını tam olarak en çok ihtiyaç duyulan yere odaklamanıza olanak tanır.

Ascent'in vurguladığı gibi, "Kurumsal varlıkların tanımlanması, mevzuata uyumda kesinlik ve etkililik sağlayan bir uyumluluk programının temelini oluşturur."

İkinci Adım: Geçerli Yasaların, Kuralların ve Düzenlemelerin Belirlenmesi

Kurumsal varlıklarınız ve ürün teklifleriniz açıkça tanımlandıktan sonraki adım, ilgili yasaları, kuralları ve düzenlemeleri tam olarak belirlemektir. Bu, özellikle işinizle ilgili sektörlere ve yetki alanlarına vurgu yaparak, düzenleyici ortamın titiz bir analizini yapmayı gerektirir. Her düzenleyici gereklilik, kuruluşunuz içindeki ilgili kuruluşlar, ürünler ve hizmetlerle titizlikle eşleştirilmelidir. Ayrıca, denetleyici kurumlarla doğrudan bağlantıların sağlanması, düzenleyici bilgilerin birincil kaynaklarına kolay erişim sağlayarak devam eden uyumluluk çabalarını hızlandırır.

Düzenleyici labirentte net ve iyi belgelenmiş bir yol oluşturmak, kuruluşunuzun güven ve dürüstlükle çalışmasını sağlar. Ascent'in kısa ve öz bir şekilde ifade ettiği gibi, "Kuruluşunuz, düzenlemeler labirentinde net bir rota çizerek kesin bir şekilde ilerleyebilir ve uyumluluk konusundaki kararlılığını sürdürebilir."

İşletmeler mevzuat uyumluluğunun karmaşık dünyasında yol alırken, Ascent'in kurumsal varlıkları tanımlama ve geçerli yasa ve düzenlemeleri belirleme konusunda sağladığı rehberlik çok değerlidir. Kuruluşlar, bu önemli adımlarla uyumluluk programlarını destekleyerek sürekli değişen düzenleyici ortamda güveni, istikrarı ve uzun ömürlülüğü destekleyebilir.

Other articles
Otomobil Bayileri Otomobilleri Doğrudan Tüketicilerden Satın Alarak Tasarruf Sağlıyor
PayU Sorunsuz Dijital Ödemeler için Yenilikçi SDK'ları Tanıtıyor
Kara Cuma 2023 için Fintech Endüstri Stratejileri
Ödeme İşleyicileri Ana Cadde KOBİ'lerini Kazanmak İçin Stratejiler Uyarlıyor
Birleşik Krallık Hükümeti Tarafından Komisyonlandırılan İnceleme, Kart Programlarına meydan okumak için Açık Bankacılığı Önerdi
Fils, Dijital Ödemelerde ESG Entegrasyonunda Devrim Yaratıyor
Visa, UOB ve Doxa, Asya Pasifik'teki Yüklenici Ödemelerinde Devrim Yaratıyor
Network International ve Visa Ortağı, BAE Tüccarlarına Visa Taksit Çözümü Getirecek
2024'te Dikkat Edilmesi Gereken Ödeme Trendleri: Visa, Wise, Unlimit, myTU ve BlueSnap'ten Bilgiler
Boşluğu Kapatmak: Optimum Hizmetler için FinTech'ler ve Tüketici Öncelikleri
Taulia ve Mastercard, Son Teknoloji B2B Sanal Kart Ödeme Çözümünü Başlatmak İçin Güçlerini Birleştiriyor
'Kusursuz Ödeme' Arayışı: Paytech Yenilikçilerinden Perspektifler
2023'ün Temel RegTech Trendleri: Finansal Uyumluluğun Geleceğine Bir Bakış
DuitNow ve PayNow Ortaklığı Sınır Ötesi Ödemeleri Dönüştürmek İçin
Geleceğin Dijital Ödeme Yenilikleri: Visa, Moneyhub, Computop, Hyland ve Integrated Finance'den Bilgiler