Jak poruszać się po skomplikowanym świecie RegTech: kluczowe kroki prowadzące do sukcesu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym zgodność stanowi podstawę, na której przedsiębiorstwa budują zaufanie, stabilność i długoterminową rentowność. Jednakże zawiłości współczesnych przepisów mogą stanowić poważne wyzwanie dla firm świadczących usługi finansowe, które chcą skutecznie rozszyfrować swoje obowiązki w zakresie zgodności. W obszernej, trzyczęściowej serii opracowanej przez firmę RegTech Ascent omówiono najważniejsze elementy solidnego programu zgodności z przepisami, zgodnie z opisem w Fintech Global News.

Krok pierwszy: Zdefiniowanie podmiotów korporacyjnych

Początkowy krok w kierunku ustanowienia solidnego programu zgodności obejmuje zdefiniowanie korporacyjnych podmiotów prawnych oraz zakresu produktów i usług, które obejmują. Ten podstawowy krok umożliwia krystalicznie jasne zrozumienie zakresu i skali Twojej firmy. Powiązanie tych podmiotów z konkretnymi produktami i usługami pozwala uzyskać panoramiczny obraz struktury organizacyjnej Twojej firmy, ułatwiając bardziej ukierunkowane i skuteczne działania w zakresie zapewnienia zgodności.

Ten proces definiowania podmiotów korporacyjnych przypomina tworzenie szczegółowej mapy organizacyjnej, umożliwiającej pewne poruszanie się po skomplikowanym obszarze przepisów. Co więcej, to kompleksowe zrozumienie umożliwia rozsądną alokację zasobów i skupienie wysiłków na zapewnianiu zgodności dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Jak podkreśla Ascent, „Zdefiniowanie podmiotów korporacyjnych stanowi podstawę programu zgodności, który zapewnia precyzję i skuteczność w przestrzeganiu przepisów”.

Krok drugi: Identyfikacja obowiązujących przepisów, zasad i regulacji

Po jasnym zdefiniowaniu podmiotów korporacyjnych i ofert produktów kolejnym krokiem jest określenie odpowiednich przepisów, zasad i regulacji. Wymaga to przeprowadzenia szczegółowej analizy otoczenia regulacyjnego, ze szczególnym naciskiem na branże i jurysdykcje istotne dla Twojej firmy. Każde wymaganie regulacyjne musi być szczegółowo powiązane z odpowiednimi podmiotami, produktami i usługami w Twojej organizacji. Ponadto zapewnienie bezpośrednich linków do agencji nadzorczych zapewnia łatwy dostęp do głównych źródeł informacji regulacyjnych, usprawniając bieżące wysiłki w zakresie zapewnienia zgodności.

Wyznaczenie przejrzystej i dobrze udokumentowanej ścieżki przez labirynt regulacyjny umożliwia Twojej organizacji działanie z pewnością i uczciwością. Jak zwięźle ujął to Ascent: „Wyznaczając jasny kurs w labiryncie przepisów, Twoja organizacja może poruszać się z pewnością i zachować swoje zaangażowanie w przestrzeganie przepisów”.

Gdy firmy poruszają się po zawiłym świecie zgodności z przepisami, wskazówki udzielane przez Ascent w zakresie definiowania podmiotów korporacyjnych i identyfikowania obowiązujących przepisów i regulacji są bezcenne. Dzięki tym niezbędnym krokom organizacje mogą ulepszyć swoje programy zgodności, wspierając zaufanie, stabilność i długowieczność w stale zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Other articles
Rewolucja w zakresie wbudowanych finansów: transformacja platform oprogramowania i rynków
Płatności bezgotówkowe zmieniają sposób pobierania płatności za rachunki dla indyjskich firm
Badanie Finastra pokazuje, jak branża finansowa wykorzystuje sztuczną inteligencję, wbudowane finanse i BaaS
Trendy Fintech na rok 2023 i prognozy na rok 2024: spostrzeżenia liderów branży
Transformacyjna rola sztucznej inteligencji w finansach: spostrzeżenia ekspertów branżowych
Wbudowane pożyczki: rozwiązanie problemów BNPL związanych z realizacją transakcji w sklepach
Zarządzanie KYC i AML w 2023 roku: Trendy i trudności w sektorze bankowym
Wydawanie kart wirtualnych opartych na API: kluczowy czynnik wzrostu globalnych wydatków
PayTabs wkracza na rynek kart przedpłaconych dzięki platformie wydawania PayTabs
Clara FinTech z Ameryki Łacińskiej zwiększa swój zasięg dzięki uruchomieniu konta płatniczego w Brazylii
Według badania analitycznego Moody's FinTech jest liderem w integracji sztucznej inteligencji pod kątem ryzyka i zgodności
Spojrzenie w przyszłość: krajobraz płatności w Europie w 2024 r
Dealerzy samochodowi odkrywają oszczędności, kupując samochody bezpośrednio od konsumentów
Gwałtowny wzrost inwestycji sektora finansowego w sztuczną inteligencję i BaaS
Udany Czarny Piątek sprzedawców wśród niepowodzeń w płatnościach