Transformacja branży majsterkowania poprzez wbudowane finansowanie

W obliczu stagnacji oszczędności i rosnących stóp zadłużenia w USA osiągnięto kluczowy moment. Wzrost oszczędności w kraju utknął w martwym punkcie, podczas gdy zadłużenie rośnie w zastraszającym tempie, pisze Brian Lanehart w Fintech Nexus News.

Niedawne badanie Bankrate ujawniło , że 48% dorosłych Amerykanów posiada oszczędności awaryjne wystarczające na pokrycie trzymiesięcznych wydatków, co oznacza spadek w porównaniu z 49% w 2022 r. Co więcej, prawie 22% w ogóle nie posiada żadnych oszczędności awaryjnych. To niepokojące odkrycie zbiega się z prognozą Biura Budżetowego Kongresu , że dług publiczny wzrośnie do 118% PKB do 2023 r., co będzie stanowić historyczny szczyt. W miarę zwiększania się zależności od kart kredytowych i zmniejszania się oszczędności, radzenie sobie z nieoczekiwanymi żądaniami finansowymi staje się coraz większym wyzwaniem, szczególnie w obliczu utrzymującej się inflacji.

Jednym z takich nieprzewidzianych wydatków, który może wzbudzić poważne obawy w nadchodzących latach, są prace remontowe w domu. Nie można ignorować palącego charakteru problemów, takich jak niszczenie dachów lub pękanie rur, a ubezpieczenie nie zawsze zapewnia ochronę. Jednak dla znacznej części dorosłych Amerykanów zgromadzenie 1000 dolarów w ramach budżetu staje się przeszkodą nie do pokonania.

Wprowadź finansowanie wbudowane , rozwiązanie, które zaczęło wypełniać tę lukę w oszczędnościach, rewolucjonizując dynamikę płatności pomiędzy wykonawcami a właścicielami domów. Oto wgląd w działanie tych mechanizmów w sektorze remontów domów i ich istotne zalety dla właścicieli domów.

Brian Lanehart, współzałożyciel Momnt, opisuje wbudowane platformy pożyczkowe jako integrację ze standardowymi systemami punktów sprzedaży kontrahentów, działając jako rozszerzenie samego kontrahenta. Włączenie to umożliwia wykonawcom szybkie przedstawienie potencjalnym klientom opcji finansowania zaraz po zakończeniu inspekcji i szacunków, oferując alternatywę dla coraz bardziej rygorystycznych tradycyjnych sposobów finansowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych pożyczek, platformy te obejmują wielu pożyczkodawców działających w ramach procesu realizacji transakcji przez kontrahenta. Kredytodawcy ci biorą pod uwagę różnorodne czynniki zdolności kredytowej, wykraczając poza ramy uniwersalnej oceny zdolności kredytowej.

Co więcej, platformy te zapewniają wykonawcom znaczną przewagę po zatwierdzeniu pożyczki. Tradycyjne pożyczki często wiążą się z koniecznością wypłaty środków przez pożyczkodawcę bezpośrednio wykonawcy lub producentowi materiałów budowlanych. Alternatywnie pożyczkodawca może wstrzymać środki do czasu, aż klient potwierdzi zadowalające zakończenie prac. Pierwsze podejście stawia odbiorcę w roli pośrednika, drugie zmusza wykonawcę do pokrycia kosztów materiałów budowlanych do czasu uzyskania zapłaty. Współczesne wbudowane platformy pożyczkowe przyjmują bardziej efektywną strategię, udostępniając środki odpowiednim stronom w miarę potrzeb. Dzięki temu wykonawcy mają zapewnione zasoby zaopatrzeniowe przed rozpoczęciem prac, a klienci mają pewność ukończenia projektu.

Kiedy właściciele domów napotykają nieoczekiwane kłopoty finansowe, desperacja może doprowadzić ich do podjęcia decyzji, które pogłębią ich problemy finansowe. Na przykład wybór pożyczkodawców narzucających wygórowane stopy procentowe, co skutkuje latami spłat odsetek przed spłatą kwoty głównej. Wbudowane platformy pożyczkowe okazują się środkiem zaradczym mającym na celu zmniejszenie uzależnienia od tych nadmiernie uciążliwych ofert. Starają się zawierać umowy finansowe, które nie obciążają finansowo klientów, którzy już borykają się z doraźnymi naprawami.

Wbudowane platformy pożyczkowe zapewniają również klientom większą elastyczność w zakresie terminów akceptacji pożyczki. Załóżmy, że właściciel domu podejrzewa, że dach został uszkodzony przez burzę, ale ubezpieczyciel kwestionuje przyczynę, przypisując ją zwykłemu zużyciu. Platformy te umożliwiają klientom poruszanie się po procesie kontroli i otrzymywanie szacunków ważnych przez kilka miesięcy. Dzięki temu mają możliwość ponownego odwiedzenia wykonawcy po rozwiązaniu sporu ubezpieczeniowego.

W miarę jak Stany Zjednoczone radzą sobie z wyzwaniami gospodarczymi wywołanymi po pandemii, stało się oczywiste, że konsumenci potrzebują alternatywnych sposobów zarządzania nieprzewidzianymi wydatkami wykraczającymi poza granice głównych banków i sztywnych algorytmów zatwierdzania. Jednocześnie kontrahenci wymagają od klientów zróżnicowanych opcji podczas procesu realizacji zamówienia, umożliwiających im konwersję potencjalnych odpowiedzi „nie” na pozytywne, bez obciążania ich infrastruktury technologicznej.

Wbudowane platformy pożyczkowe stanowią obietnicę bardziej opłacalnych rozwiązań zarówno dla wykonawców, jak i klientów. Ułatwiają konsumentom dostęp do wielu pożyczkodawców oferujących lepsze stawki dostosowane do ich sytuacji finansowej, a jednocześnie zapewniają wykonawcom płynne opcje realizacji transakcji zintegrowane z ich istniejącym stosem technologii. W panującym klimacie gospodarczym platformy te stanowią odpowiednie rozwiązanie i nadal będą kluczową ofertą dla wykonawców, ponieważ konsumenci będą w przyszłości szukać szerszego wachlarza możliwości finansowania.

Other articles
Transformacyjna siła sztucznej inteligencji w finansach
Bluefin i Mastercard Click to Pay współpracują, aby poprawić jakość realizacji transakcji przez sprzedawców
Ubuy i Nuvei łączą siły, aby ulepszyć globalne rozwiązania płatnicze
Varo Bank przedstawia Varo dla każdego: funkcję bezpłatnych płatności natychmiastowych
Ograniczanie zaległości: siła spersonalizowanych linków płatniczych
Wyzwanie rozwiązań płatniczych Big Tech dla sprzedawców niszowych
SC Ventures przedstawia technologię finansową audax: nowe rozwiązania BaaS
Jak Fintech może zwiększyć efektywność biznesową
Technologie zmieniające zasady gry, zmieniające krajobraz Fintech dla małych firm
Tuum i Paymentology nawiązują strategiczne partnerstwo w celu przekształcenia krajobrazu usług finansowych
Departament Skarbu USA publikuje wytyczne dla instytucji finansowych świadomych klimatu
Siła BNPL: dlaczego sprzedawcy powinni stosować opcję „Kup teraz, zapłać później”.
FreedomPay łączy siły z Worldpay, aby ulepszyć płatności globalne
Poprawa jakości opieki zdrowotnej: pokonywanie ograniczeń audytów klinicznych dzięki rozwiązaniom FinTech
Mastercard i Saxo Bank rewolucjonizują bankowość dzięki funkcji otwartego konta bankowego